Blog - Duchovní slovo

Evangelium - čtvrtek 23.7.2o2o

Evangelium - čtvrtek 23.7.2o2o

Evangelium – Jan 15,1-8

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce

Číst dál
Evangelium a homílie - 16.neděle v mezidobí 19.7.2o2o

Evangelium a homílie - 16.neděle v mezidobí 19.7.2o2o

Evangelium – Mt 13,24-43

Nechte obojí spolu růst až do žní.

Číst dál
Evangelium - pátek 17.7.2o2o

Evangelium - pátek 17.7.2o2o

Evangelium – Mt 12,1-8

Syn člověka je pánem nad sobotou.

Číst dál
Evengelium a homílie - 15.neděle v mezidobí 12.7.2o2o

Evengelium a homílie - 15.neděle v mezidobí 12.7.2o2o

Evangelium – Mt 13,1-23

Rozsévač vyšel rozsévat.

Číst dál
Evangelium - pátek 10.7.2o2o

Evangelium - pátek 10.7.2o2o

Evangelium – Mt 10,16-23

To už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.

Číst dál
Evangelium - úterý 7.7.2o2o

Evangelium - úterý 7.7.2o2o

Evangelium – Mt 9,32-38

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

Číst dál
Evangelium - pondělí 6.7.2o2o

Evangelium - pondělí 6.7.2o2o

Evangelium – Mt 9,18-26

Právě mi umřela dcera; ale pojď, a bude žít.

Číst dál
Evangelium - první sobota 4.7.2o2o

Evangelium - první sobota 4.7.2o2o

Evangelium – Mt 9,14-17

Mohou truchlit, dokud je ženich s nimi?

Číst dál
Evangelium a homílie - neděle 5.7. 2o2o Slavnost Sv.Cyrila a Sv.Metoděje

Evangelium a homílie - neděle 5.7. 2o2o Slavnost Sv.Cyrila a Sv.Metoděje

Evangelium – Lk 10,1-9

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

Číst dál
Evangelium - první pátek 3.7.2o2o

Evangelium - první pátek 3.7.2o2o

Evangelium – Jan 20,24-29

Pán můj a Bůh můj!

Číst dál
Evangelium a kázání - pondělí Slavnost Petra a Pavla 29.6.2o2o

Evangelium a kázání - pondělí Slavnost Petra a Pavla 29.6.2o2o

Evangelium – Mt 16,13-19

Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.

Číst dál
Evangelium a homílie - 13.neděle v mezidobí 28.6.2o2o

Evangelium a homílie - 13.neděle v mezidobí 28.6.2o2o

Evangelium – Mt 10,37-42

Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.

Číst dál
Kázání k 1. sv.přijímání v Ludslavicích  - 28.6.2o2o

Kázání k 1. sv.přijímání v Ludslavicích - 28.6.2o2o

Číst dál
Evangelium a kázání - pátek 26.6.2o2o

Evangelium a kázání - pátek 26.6.2o2o

Evangelium – Mt 8,1-4

Chceš-li, můžeš mě očistit.

Číst dál
Evangelium a kázání - středa 24.6.2o2o Slavnost Narození Jana Křtitele

Evangelium a kázání - středa 24.6.2o2o Slavnost Narození Jana Křtitele

Evangelium – Lk 1,57-66.80

Jeho jméno je Jan.

Číst dál