Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám ? Pokrytče ! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“

Kázání :

Dnešní evangelium navazuje na včerejší text.Řekli jsme včera, že celý text byl úžasnou výpovědí o Bohu, jaký Bůj je o jeho skvělých vlastnostech. Dnešní text pokračuje v přirovnání o tom, zda-li může slepý vést slepého. Samozřejmě, že nemůže, protože je jen otázka času, kdy oba 2 spadnou nebo do něčeho narazí a v tomto případě Ježíš říká spadnou do jámy a odtud už se nedostanou.Tím chce říci, že slepý nemůže vést slepého, ale potřebuje vidoucího,toho kdo dobře vidí dopředu.
 
Ve SZ zákoně byli vidoucí proroci, které Bůh k tomu uschopnil. My ve světě hříchu moc dobře nevidíme dopředu, sami jsme hříšníci a hřích je kolem nás. Pro nás vidoucím, je Ježíš, který vidí dostatečně dopředu do dálky a vede nás na správné pastviny. Kdo se nechává v životě vést, tak je člověk pokorný a právě to Ježíš ukazoval během veřejného působení, když se nechává vést Otcem. Pak je takový člověk uzpůsobený vést druhé, proto je Pán naším učitelem. 
 
Stejné je to i s třískou. Pokud se člověk nenaučí sám u sebe jak říkají otcové starověku jít cestou sebepoznání, tak se nám jednoduše bude stávat, že uvidíme v oku blížního třísku, ale trám ve vlastním zraku neuvidíme. Jen sebepoznávání mi umožňuje vyndávat trám z oka a dobře vidět a pak už nebude problém vidět a pomoci druhému vyndat z oka jen třísku.