Svatba

Svatba

 
 
 
1) zásnuby : rok před svatbou ( obřad zásnub )

2) příprava na svatbu:
    Zápis žádosti o církevní sňatek na faře ( přinést potvrzení o křtu )
    Vyřídit tiskopisy na Měst úřadě v Holešově na matrice s paní 
       matrikářkou
    4x setkání s manželskými páry v Holešově na děkanství
    4x setkání s knězem jenž oddává

3) svatba