Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Homílie :

Mnoho času stráví lidé diskusemi nad politikou a jednáním vlády. Většina takových diskusí nemá vliv na na reálnou proměnu věcí kolem nás.

Učedníci viděli zázraky, zažili nasycení zástupů, totiž nazrál čas, aby se Ježíš zeptal v dnešním evangeliu za koho ho lidé pokládají. Petr odpověděl za všechny :"Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha !" Ježíš mu řekne, že tuto skutečnost mu zjevil nebeský Otec. Důsledky této diskuse mají obrovský dopad na osobní život Petra, protože mu Ježíš řekne 1) on je tímto vyznáním Skálou a na té Skále Ježíš zbuduje svou Církev a za 2 ) dostává klíče od nebeského království co se rozhodne na zemi to bude rozhodnuto i v nebi. 

Tady vidíme o čem víra je. Katechumeni, když se připravují ke křtu, tak přijdou do bodu, kdy seznámení s vírou se mění, protože si uvědomí, že Ježíš je Bůh a když vstoupí do jejich života, tak zakusí záchranu - spásu a tím se jejich život změní. 

Pokud i my vyznáváme P.Ježíš jako Mesiáše a Syna Božího, stejně jako Petr, pak je dobré si uvědomit, že je to vyznání, které nepochází z naší lidské přirozenosti, ale zjevuje nám ji nebeský Otec. Takže jsme ve spojení s Bohem, aniž bychom si to uvědomovali. Toto vyznání neboli rozhodnutí má úžasný dopad, protože na něm Ježíš staví svou Církev. Mně se velice líbí, když je řeč o Církvi, tak vždycky je tam řečeno, že je to Ježíšova Církev, né naše. Budujeme Ježíšovu Církev a žádnou jinou. Ježíš říká, že pokud budujeme jeho Církev, pekelné mocnosti ji nikdy nepřemohou. Když si uvědomíme kolik je ve světě církví, tak se člověku z toho točí hlava. To Pán určitě nechtěl. Církev rozlišila, že Petr dostal tu nejvyší moc svazovat a rozvazovat v církvi na té nejvyšší úrovni, což dnes dělá papež. Ale i my děláme rozhodnutí svazujeme a rozvazujeme na své vlastní úrovni rodiny nebo farnosti, samozřejmě, vždy musíme být v jednotě s celou církví,nemůžeme jít proti. A pak ty věci mají váhu, protože pocházejí shůry a mají Boží autoritu.