Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Kázání :

11. a 12. kap.Mt evang.obsahuje celou sérii rozhovorů mezi Ježíšem a jeho protivníky. Nyní jsou na scéně farizeové, kteří nasazují všechny síly na dodržování Zákona. Otázka tedy zní, které přikázání je ze všech největší.Pozadí otázky ale není z jejich strany čisté. Chtějí totiž Ježíše dovést do úzkých. Farizeové vyvodili z Tóry 613 přikázání a tudiž neni snadné se tak jednoduše vyznat v tomto lese a proto má smysl ptát se které přikázání je nejdůležitější. Odpověď Ježíšova je velmi krátká a jasná. Láska k Bohu a k bližnímu. Ve skutečnosti se nesmějí obě podoby lásky od sebe oddělovat. Jedině ten, kdo si je vědom toho, že je milován Bohem, dokáže také milovat sebe a milovat bližního. Ježíš posouvá tuto lásku ještě na vyšší rovinu, neboť ve své osobě spojuje lásku k Bohu i bližnímu v jedno. Dva v jednom.  Kde je bližní, v nich je přítomen také Kristus.