3.třída Žeranovice 2023/24

3.třída Žeranovice 2023/24

Vážení rodiče, 

Děti ve třetí třídě se připravují k 1.svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání a tuto přípravu bychom konali společně . V rámci náboženství a v rámci společných setkávání objasníme dětem důležité aspekty křesťanského života (Co znamená křest, Jak Ježíš uzdravuje z hříchů, Jak žít radostný život ve svobodě Božích dětí s čistým srdcem, Největší zázrak mše svaté - proměňování Těla a Krve Páně, Uvědomění si, že patříme společenství církve...). Tak spolu s vámi doprovodíme vaše dítě ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie. Avšak to,  jak budou děti připraveny a jaký vztah budou mít k Bohu Pánu Ježíši Kristu, nejvíce závisí na vztazích v rodině, na společné modlitbě, a na tom, jaký dítě vidí příklad víry a modlitby rodičů.
 
Přibližně každý měsíc bude probíhat v kostele názorná katecheze pro rodiče a děti, kterou povede vždy otec Radomír Němeček společně s katechety. První katecheze proběhne již TOTO PONDĚLÍ 23.10. v 16 hodin a potrvá cca 40 - 50 minut. (Tyto katecheze vycházejí z osvědčené metody přípravy na 1.sv. přijímání otce Tomáše Cyrila Havla původně v Ostravsko-opavské diecézi a my je letos používáme ve farnosti 3.rokem.)
 
Termíny jsou vyvěšeny na této webové stránce. Pokud by termíny katechezí nebyly vhodně zvoleny v pondělí na setkání upřesníme. 
 
Předpokládáme, že k přijetí svátosti smíření by měly být děti připraveny začátkem postní doby a svátost eucharistie poprvé přijmou na začátku června.
 
 •  
  23.10. v 16:00  Scházíme se + Připomínka křtu

  +

 •  
  27.11. v 16:00  Ježíš uzdravuje hluchoněmého
 •  
  18.12. v 16:00  Mít otevřený a připravený dům

  * FOTO   

 •  
  22.1.2o24  Marnotratný syn

  +

 •  
  12.2.2o24   Setkání pouze rodičů na faře  !!!

  2.3. První zpověď dětí 

  + První svátost smíření pro děti bude v sobotu 2.3. v 9.30 v kostele v Žeranovicích. Následovat bude společný oběd na zámku v Žeranovicích.

  Zpověď děti proběhla moc hezky a stejně bych řekl, že i zpověď mnohých rodičů. Chtěl jsem moc poděkovat rodičům, kteří zajistili oběd na zámku. Myslím, že jsme zakusili fajn atmosféru při obědě, který byl mimochodem fakt dobrý. 

 •  
  18.3.2o24  Poslední večeře Páně

  +

 •  
  22.4.2o24  Ježíš žije

  +

 •  
  20.5.2o24   Setkání pouze rodičů na faře před sv. přijímáním

  +

 
25.5. Zpověď v 9:30 + nácvik 

26.5. První sv. přijímání v Žeranovicích v 9:15