Evangelium – Lk 22,24-30 (naznačené ze společných textů)

Odkazuji vám královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec.