Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Homílie :

.Slyšíme zde jakýsi návod jak řešit situace, když tvůj bratr zhřeší proti tobě. Ježíš dává takový celistvý návod. 1) pokárej ho mezi 4 očima. 2) nedá-li si říci přiber si 1 nebo 2 svědky 3) když ani toto nezabere, pověz to církvi. Tak když to slyšíme, hezky to vypadá. Ale jaká je realita ?
Případ: a) dva sourozenci měli vedle sebe postavené, ale měli společný vjezd. Jak už to v životě chodí tento vjezd se stal ohniskem sváru. Takže žádné odpuštění, spolu nemluvili a dělali si naschvály. To je realita. A když  člověk realitu nepochopí, tak je možné žít v těchto vztazích i dlouhá léta. Opravdu škoda o kolik dobrých vztahů byli ochuzeni a o kolik špatných vztahů byli obohaceni. Myslím, že nám to není zapotřebí takto si komlikovat život. Jsem toho názoru, že toto člověk prožije 1x a pak už si vezme poučení z krizovéhoo vývoje. I pan farář tu situaci musel řešit.
 
b) Sám si vzpomínám kolik problémů přinášelo nám dětem, když jsme se handrkovali o kousek plotu mezi sousedy. Opravdu to nestojí za to. Když jsme byli větší, tak jsme si říkali, takový kousek plotu a takové problémy ve vztazích mezi sousedy. To snad není ani možný, že lidi jsou takoví, jako by se tu bojovalo o celou zeměkouli. Jak dalece jsme byli od evangelia.  
 
Církev má prostředky a moc jak tyto nešťastné vztahy řešit a to dokonce velmi zdárně. Proto je dobré obrátit se na církev o pomoc, protože ona má větší moc než soudy. Naštěstí se to nedostalo k soudu. Nechoďme k soudu učil na duchovních cvičeních P.Bill z Indie. Zrovna to slyšel jeden podnikatel, kterého nejlepší kamarád ve firmě obral o 5 milionů na směnkách, které musel zaplatit. Asi si dovedete představit co mu chtěl udělat. Ale když slyšel slovo P.Billa, aby nechodil k soudu, tak poslech a řešil to odpuštěním a postupným splácením. 
 
Potřebujeme dělat zkušenosti které nás sjednocují, tam působí Bůh a né co nás rozděluje, kde působí boží nepřítel. Jak to říká Ježíš v evangeliu. Jestliže se shodnou na zemi 2 z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.