Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: „Vstaň a postav se doprostřed.“ On vstal a postavil se tam. Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?“ Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: „Vztáhni tu ruku!“ On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat.

Kazání :

Ježíš uzdravuje člověka s ochrnulou rukou. Uzdravil ho v sobotu. Podle židovského zákona sobota je sváteční den a taková činnost se nesmí. Ale Ježíš je jiného názoru. Postaví je před tuto situaci, aby sami rozlišili co je správné a co ne. Smí se v sobotu jednat dobře nebo zle ? život zachránit nebo zahubit ? Každý z nás bez velikého přemýšlení řekne jasně jednat dobře, život zachránit. 

Ježíšovy zázraky jsou vždy velmi výchovné,pedagogické a vede lidi k samostatnému myšlení, rozhodování, aby uměli správně posoudit situaci.

To co Ježíš ukazuje v oblasti tělesné se děje i v oblasti duchovní. Jestliže se děje zázrak uzdravení pravé ruky, tak nám zároveň říká, že stejným způsobem uzdravuje lidskou duši aby mohla s pravou rukou hýbat. A pro nás, kteří nemáme fyzické postižení jako člověk z evangelia, tak je pro nás důležité, aby Pán uzdravoval naši duši. Jak říká Pán, tělo nic neznamená, ale co dává život je duch Duch. Ať Pán uzdravuje stále naši duši a ona bude dávat sílu našemu tělu.