Biřmování

Biřmování

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Rodiče se při křtu zavazují, že dovedou dítě ke svátosti biřmování. Tento požadavek je v současné době pro rodiče náročný.  

Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak - křesťan dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N.(jméno), přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Podmínky k biřmování

  • věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje)
  • kmotr již biřmovaný
  • dostatečná příprava ~minimálně roční

Svátost biřmování v naší farnosti proběhlo 19.10.2o22.

Téměř roční příprava k této svátosti probíhá ve skupince pod vedením kněze a katechetek a dalších kněží a katechetů, kteří jsou na přípravu zváni.

Začátek přípravy bude ohlášen předem.( za 3 - 5 let )