Svátost smíření

Svátost smíření

Papež odpovídá na otázku, jak se zpovídat během koronaviru:


  • Proč
  • Jak probíhá
  • Co se při ni děje
  • doporučená literatura
  • Obecné podmínky mlčenlivosti

Příběh marnotratného syna nejlépe vyjadřuje jednotlivé kroky svátosti smíření:

  1. Zpytování svědomí - dle desatera nebo Blahoslaventsví nebo dle vztahů  
  2. Lítost a předsevzetí - bez lítosti není odpuštění
  3. Vyznání hříchů ve zpovědi - je to Boží vůle, vyznat hříchy Bohu skrze kněze ( mnozí by to chtěli jinak....)
  4. Odpuštění a skutek pokání - odpuštění je vždy zázrak a vykonám skutek pokání, jenž mi udělí kněz