3.třída Ludslavice

3.třída Ludslavice

Vážení rodiče, 

Děti ve třetí třídě se připravují k 1.svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání a tuto přípravu bychom konali společně . V rámci náboženství a v rámci společných setkávání objasníme dětem důležité aspekty křesťanského života (Co znamená křest, Jak Ježíš uzdravuje z hříchů, Jak žít radostný život ve svobodě Božích dětí s čistým srdcem, Největší zázrak mše svaté - proměňování Těla a Krve Páně, Uvědomění si, že patříme společenství církve...). Tak spolu s vámi doprovodíme vaše dítě ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie. Avšak to,  jak budou děti připraveny a jaký vztah budou mít k Bohu Pánu Ježíši Kristu, nejvíce závisí na vztazích v rodině, na společné modlitbě, a na tom, jaký dítě vidí příklad víry a modlitby rodičů.
 
Od 15.2. února 2024 začnou přípravy ke zpovědi a k 1.sv.přijímání dětí a rodičů v kostele, kterou povede vždy otec Radomír Němeček ve spolupráci s katechety ze Žeranovic a Ludslavic, podle toho kdo bude moci.
 
 
 
 •  
  První svaté přijímání 2.6. v 9:30 hod.

   

 
 
 
Termíny katechezí nejdete zde :
 
 •  
  15.2.  Úvodní setkání v kostele v 16:00     ( příprava ke zpovědi )

  * Seznámení s časovou osou přípravy

 •  
  29.2.   Co je svědomí ?

  * Velmi pěkné setkání nad sákristií i s malou odměnou na konci katecheze pro všechny.

 •  
  7.3.   Desatero

  * Tentokrát jsme se podívali na Desatero. Malinko jsme začali později, ale nevadí. Přišla i p, katechetka, p.učitelka, Barbora Kojecká a pomohla při katechezi. Trochu náročnější katecheze na informace. Na závěr opět malé překvapení v podobě " snikrs".

 •  
  14.3.   Ježíš uzdravuje

  Vysvětlili jsme rozdíl mezi kouzelníkem a uzdravením, které přináší Ježíš. Všimli jsme si kolik různých nemocí Ježíš uzdravil. Opět malé překvapení v podobě " krowky "

   
  21.3.  Ježíš odpouští

  * Trochu náročnější katecheze ale snad to děcka pobrala. Odpuštění = uzdravení

 •  
  4.4.  Marnotratný syn

  * Dnešní katecheze o marnotratném synu  byla trochu jiná, po vzoru přípravy v Žeranovicích, díky paní katechetce Věrce. Při katechezi využila barevné šátky a dřevěné figurky.

 •  
  11.4.  Svátost smíření  ( odpuštění, pokání )

  *

 •  
  18.4.  Ježíš rozmnožuje chleby    ( příprava ke sv.přijímání )

  *

 •  
  25.4.  Poslední večeře = první mše svatá

  *

 •  
  2.5.  Mše sv.má 2 části : BS  (Bohoslužba Slova)BO  (Bohoslužba Oběti)

  *

 •  
  9.5.  Eucharistické zázraky

  *

 •  
  16.5.  Podmínky ke svatému přijímání

   

 •  
  23.5. Nácvik  +  1.6. první zpověď a nácvik

  *