3.třída Ludslavice

3.třída Ludslavice

Vážení rodiče, 

Děti ve třetí třídě se připravují k 1.svaté zpovědi a k 1. svatému přijímání a tuto přípravu bychom konali společně . V rámci náboženství a v rámci společných setkávání objasníme dětem důležité aspekty křesťanského života (Co znamená křest, Jak Ježíš uzdravuje z hříchů, Jak žít radostný život ve svobodě Božích dětí s čistým srdcem, Největší zázrak mše svaté - proměňování Těla a Krve Páně, Uvědomění si, že patříme společenství církve...). Tak spolu s vámi doprovodíme vaše dítě ke svátosti smíření a svátosti Eucharistie. Avšak to,  jak budou děti připraveny a jaký vztah budou mít k Bohu Pánu Ježíši Kristu, nejvíce závisí na vztazích v rodině, na společné modlitbě, a na tom, jaký dítě vidí příklad víry a modlitby rodičů.
 
Přibližně každý měsíc bude probíhat v kostele názorná katecheze pro rodiče a děti, kterou povede vždy otec Radomír Němeček společně s katechety (Mgr. Barbora Kojecká a Jakub Zelina 40 - 50 minut.)
 (Tyto katecheze vycházejí z osvědčené metody přípravy na 1.sv. přijímání otce Tomáše Cyrila Havla původně v Ostravsko-opavské diecézi a my je letos používáme ve farnosti  Žeranovice 3.rokem.)
 
Termíny katechezí ještě upřesníme. 
 
Předpokládáme, že k přijetí svátosti smíření by měly být děti připraveny začátkem postní doby a svátost eucharistie poprvé přijmou v červnu.