Blog - Duchovní slovo

Evangelium a kázání - 2.neděle velikonoční  19.4. 2o2o

Evangelium a kázání - 2.neděle velikonoční 19.4. 2o2o

Evangelium – Jan 20,19-31

Za týden přišel Ježíš zase.

Číst dál
Evangelium a kázání 17.4.2o2o

Evangelium a kázání 17.4.2o2o

Evangelium – Jan 21,1-14

Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.

Číst dál
Evangelium a kázání 16.4.2o2o

Evangelium a kázání 16.4.2o2o

Evangelium – Lk 24,35-48

Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.

Číst dál
Evangeliu a kázání 15.4.2o2o - středa v oktávu velikonočním

Evangeliu a kázání 15.4.2o2o - středa v oktávu velikonočním

Evangelium – Lk 24,13-35

Poznali Ježíše při lámání chleba.

Číst dál
Evangelium a kázání 14.4.2o2o - úterý v oktávu velikonočním

Evangelium a kázání 14.4.2o2o - úterý v oktávu velikonočním

Evangelium – Jan 20,11-18

Viděla jsem Pána a toto mi řekl.

Číst dál
Evangelium a kázání 13.4.2o2o

Evangelium a kázání 13.4.2o2o

Číst dál
Evangelium a kázání Velikonoční vigílie 11.4.2o2o

Evangelium a kázání Velikonoční vigílie 11.4.2o2o

Číst dál
Evangelium a kázání - Hod Boží Velikonoční 12.4.2o2o

Evangelium a kázání - Hod Boží Velikonoční 12.4.2o2o

Číst dál
Velkopáteční texty a rozjímání

Velkopáteční texty a rozjímání

Číst dál
Evangelium a kázání 9.4.2o2o - Zelený čtvrtek

Evangelium a kázání 9.4.2o2o - Zelený čtvrtek

Číst dál
Evangelium a kázání 8.4.2o2o - středa sv.týdne

Evangelium a kázání 8.4.2o2o - středa sv.týdne

Evangelium – Mt 26,14-25

Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který Syna člověka zradí.

Číst dál
Evangelium a kázání 7.4.2o2o - úterý sv.týdne

Evangelium a kázání 7.4.2o2o - úterý sv.týdne

Evangelium – Jan 13,21-33.36-38

Jeden z vás mě zradí ... Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.

Číst dál
Evangelium a kázání 6.4.2o2o - pondělí sv.týdne

Evangelium a kázání 6.4.2o2o - pondělí sv.týdne

Evangelium – Jan 12,1-11

Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu.

Číst dál
Evangelium a kázání 4.4.2o2o - první sobota v dubnu

Evangelium a kázání 4.4.2o2o - první sobota v dubnu

Evangelium – Jan 11,45-56

Aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno.

Číst dál
Evangelium a kázání 3.4. 2o2o - první pátek měsíce dubna

Evangelium a kázání 3.4. 2o2o - první pátek měsíce dubna

Evangelium – Jan 10,31-42

Byli by se ho rádi zmocnili, ale on jim unikl.

Číst dál