Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

 

Kázání : 

Viděli jste určitě jak vypadá puzzle. Když se nám ho podaří poskládat vytvoří nějaký hezký obraz. Největší puzzle jsem viděl v jedné rodině, kde z něj měli vytvořený portré přes celou stěnu. 

A k takovému puzzle, bychom mohli přirovnat dnešní Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ježíšovo srdce do našeho srdce nebo naše do Ježíšova jsou vzájemně zaklíněny. Kdyby někdo chtěl odtrhnout tato 2 srdce, tak je částečně vyrveme jak na naší straně, tak na Ježíšově straně. Jako sv.Pavel říká, že jsme duchovní chrám, který v nás Duch sv.staví. Stejně můžeme říci, tím jak jsme propojeni s Ježíšem a on zase s druhými lidmi a my též jsme propojeni s druhými, tak zapadáme do té úžasné mozaiky - obrazu, který staví Bůh. 

Ježíš nás zve, abychom se spojily s jeho srdcem a dnes slyšíme úžasnou větu, která by nás měla velmi povzbudit. Pojdte ke mně , všichni, kdo se lopotíte a jste obtížemi, a já vás občerstvím. Spojení srdce s Ježíšovým, tak jako puzzle, je zdrojem občerstvení a odpočinku a to je úžasná věc v dnešní době a v dnešním světě.

Pán nás zve k sobě, abychom svoje srdec spojily s jeho srdcem, abychom se jednotili Bůh a člověk a vytvořili jednotu mezi s sebou navzájem jehož Tělo, Krev a voda nás budou živit.