Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Homílie :

Právě jsme vyslechli několik Ježíšových výroků, které nám znějí řekněme tak nějak kulantně – provokativně. Nebudeme se moci zamyslet nad každým z nich, jenom nad textem když říká:„Kdo miluje otce nebo matku víc než li mne, není mě hoden…“ To může vyznít jako výzva udělat z našich rodin „ bojové pole“ , za každou cenu zpřetrhat rodinné vazby. Přičemž celá SZ židovská tradice a nejen ta, potvrzuje velkou úctu k vlastní rodině. Vždyť přece rodina ovlivňuje náš život více než jiné vztahy. Přece neustále platí Desatero Božích přikázání, které zdůrazňuje, aby děti ctily své rodiče, otce i matku, aby byli dlouho živi a dobře se jim vedlo na zemi. Láska, úcta a poslušnost dětí vůči rodičům byla tradičně považována za obrovskou hodnotu normální zdravé opravdové
výchovy. Jaké obrovské dobrodiní je pro nás to, když máme urovnané vztahy se svými sourozenci, když se můžeme potěšit a radovat se svými dobrými přáteli. Jak to tedy Pán Ježíš myslí ? 

Tady potřebujeme zkušenost,abychom dokázali tomuto textu správně porozumět. V dnešním videu pro děti, jenž máme na našich webových stránkách se mi velice líbilo jak P.Roman Vlk to vysvětlil dětem. Přinesl trůn a sedl si na něj. Záleží, kdo na tom trůnu mého života sedí. A ten, kdo tam sedí, ten mi vládne. Někdo tam má mobil, někdo sport, někdo zábavu, někdo tam má drogy, někdo tam má rodinu. Ale Ježíš říká, že na tom trůnu chce sedět On. A když tam bude sedět On, tak všechny vztahy v našem životě budou v pořádku nebo se dají postupně do pořádku. Když tam sedět nebude, tak vidíme v životě lidí, že jejich vztahy nejsou dobré a lidi mají menší či větší problémy v životě. Jeho láska je narozdíl od všech ostatních božská a převyšuje všechny hodnoty. A když ta láska půjde přes něho, nebo skrze něho, tak všechny vztahy budou dobré. Proč chce, abychom jej milovali víc než maminku, tatínka, manželku, manžela, děti atd. ? Protože jeho láska mi dá ještě větší lásku k mamince, tatínkovi, manželce, manželovi, k dětem...atd. Čili Ježíš chce být milován na prvním místě proto, že On nám ty vztahy nesebere, ale naplní. Tak jak to jednou řekl. Nepřišel jsem zrušit zákon ale naplnit.Takže můžeme říci, že Ježíš nepřišel zrušit vztahy k nejbližší rodině ale naplnit. A čím naplnit ?  No přece božskou láskou. A to je úžasné tajemství Ježíšova vládnutí, když ho posadíme na trůn svého života. Naše vztahy se ještě mnohem více zkvalitní. P.Bůh nic nebere ale dává větší kvalitu života a vztahů.

Kdo věří, tak ví, že je to pravda a kdo, tomu nevěří, ať si to vyzkouší a přesvědčí se, že je to pravda !