Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.

Homílie :

Dnes máme první sv.přijímání. Spoustu věcí je v našem životě poprvé. Dnes poprvé přijmete Ježíše ve sv.hostii. A to je důležitý okamžik a zvláštní chvíle a událost ve vašem životě. Protože získáváte dnes od Ježíše zvláštní milost, takzvané plnomocné odpustky. Právě proto, že ho poprvé přijmete pod podobou chleba do svého srdce dostáváte tuto milost. Abyste nezapomněli na tento den, dostanete na konci mše sv.upomínku na dnešní sv.přijímání, která vám bude po celý život připomínat dnešní den. 

Včera Ježíš vymazal všechny hříchy a věřím, že jste prožili svou první zpověď hezky. Dnes svou milostí prozáří vaši duši jako nikdy předtím. Ježíš mluvil o duši i v dnešním evangeliu. Tělo se dá zabít, ale řiká Ježíš, duši zabít nikdo nemůže.Ta je určena pro nebe. Dnes vaše duše dostane tedy 1) zvláštní milost a za 2) Ježíš vstoupí tajemně do vašeho srdce. pod podobou chleba nebo spíše hostie.

Když jsem působil v Karvinském děkanátu, tak mi vyprávěl kněz co prožili v Karviné. Tato událost se stala kolem roku 1995, tedy je tomu už 25 let. Mladé mamince, která měla 35 let zemřel tatínek. A měl 5-tiletého synka.Po pohřbu manžela chodívala s chlapce na mši sv. Když se jednou vrátili ze mše chlapec se ptal maminky co to bylo za pána v bílem. Maminka mu řekla, že to je pan farář. Ale chlapec jí řekl, že to nebyl pan farář, toho on zná. Maminka zbystřila a zeptala se kterého pána v bílém má na mysli. Chlapec ji vysvětlil, že když přistupovala ke sv.přijímání (samozřejmě tak to neřekl, jak to říkám já, protože mu bylo 5 let,ale maminka to velmi dobře pochopila) tak ten pán v bílem vstoupil do maminky když přijmala sv.přijímání. 

Na rozdíl od malého kloučka, vy už budete vědět kdo je pán v bílem až vstoupí dnes i do vás. 

Pane děkujeme ti , že nás máš tak rád a že ti na nás záleží a že si nás tolik vážíš.