Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

Homílie :

V dnešním textu říká Ježíš 3 důležité poznatky.

1) Nebojte se těch kdo zabíjejí tělo ale duši zabít nemohou. Mnohdy jsme si mysleli, že člověk, když zemře, tak jeho život končí. Není to pravda. I Ježíš zemřel a vidíme, že jeho život pokračoval za hranicí smrti a pak byl vzkříšen. Tělo je smrtelné ale naše duše nese v sobě nesmrtelnost. Nemůže zemřít,protože je duchové podstaty a je určena pro život s Bohem v nebi.

2) u nás jsou spočítány všechny vlasy na hlavě. Máme větší hodnotu než vrabci. To je zajimavé, když říká Ježíš, že ani jeden vrabec nespadne na zem bez vědomí nebeského Otce. Možná je dobré chvíli pozorovat vrabce. Budeme žasnout nad tím, že i o ně se stará nebeský Otec. Aby nám to přiblížil jak jsme cenní, tak Bůh ví kolik máme vlasů. To nikdo z nás neví a on to ví, zná nás dokonale. Ale to dokonale znamená, že se chce také postarat o naše potřeby a abychom se učili na nebeského Otce spoléhat. Bůh se postará, dokáži to říci tak, aby to byla pravda ? No a vy jste daleko cenější než všichni vrabci.Jestliže se stará o vrabce, tak se postará i o nás.

3) kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se přiznám i já před svým Otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. Vzpomínám si jako malý kluk, že jsem se styděl přiznat pro Ježíše a nějakým způsobem jsem znal tuto větu dnešního evangelia. I mne Ježíš zapře před nebeským Otcem, když já ho zapřu. To je docela průšvih, protože to může znamenat, že se do nebe nedostanu. Ale já tam přece chci. To je tak, jak kdyby člověk pohrdl rodičmi, což se někde může stát, a rodiče se k nám taky neznali a zřekli se nás. Jako bychom ztratili úplně všechno. Když bychom zratili Ježíše, tak taky ztratíme úplně všechno.