Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským (národem).

Kázání :

Zpravidla církev narození svatých neslaví. Slavíme jen jejich úmrtí. Jen u Panny Marie a Jana křtitele udělala církev vyjímku. Asi chápeme, že oprávněně . U Panny Marie, tam je to jaksi víc jasnější kvůli její velikosti , neboť je nazvána milostiplnou, která porodila Božího Syna Ježíše a je přímo spjata s plánem vykoupení, který Ježíš uskutečnil. Sv.Jan Křtitel to má jiné než Panna Maria. Když se ale zamyslíme nad několika věcmi najednou pochíme jeho veliký význam. Je Ježíšem nazván, že je největší z proroků, kdo se narodili ze ženy. Jan stojí mezi SZ a NZ a zároveň patří do obou, což je jeho největší výsada. Je největší prorok SZ, protože se mu dostalo výsady připravit cestu Pánu a být jeho hlasem a zároveń patří do NZ, protože byl předchdce Páně a ukázal, že tam platí pokora před Bohem. On není hoden rozvázat řemínek u jeho opánků. Jeho početí i narození jsou doprovázeny nadpřirozenými jevy.  Celý život Jana jakoby byl zabalen do mimořádné milosti, kterou mu Bůh daroval. Velikost člověka není v tom co všechno vykonal, ale je v milosti, kterou mu Bůh dal. Přístup k milosti máme všichni stejný. Jen záleží na nás, kolik budeme čerpat...někdo málo, někdo více nebo někdo nejvíce.

Sv. Jane Křtiteli, oroduj za nás !