Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“

Kázání :

Nesuďte.....jak soudíte, podle toho budete sami souzení. P.Bůh nám zjvuje proncip míry. Jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám. Jestliže se vztekám na druhé, taková míra vzteku bude naměřena i mně. Jestliže stále něco nebo někoho kritizuji, taková míra bude naměřena i mně. Nebo jestliže mám porozumnění a dokáži pochopit slabosti druhých, takovou mírou bude naměřeno i mně. Jestliže druhé neodsuzuji a ani nenadávam sám sobě za slabosti, takovou mírou se naměří i mně. Snažme se proměňovat své srdce Boží milostí, která nás vede často přes chyby a pády, abychom dokázali být milosrdní jako Bůh nebo aspoň se mu trochu podobat. Ježíš nás učí :"Buďte milosrdní jako milosrdný váš Otec v nebesích".