Blog - Duchovní slovo

Evangelium a Májové čtení - čtvrtek 7.5. 2o2o

Evangelium a Májové čtení - čtvrtek 7.5. 2o2o

Evangelium – Jan 13,16-20

Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne.

Číst dál
Evangelium a Májové čtení - středa 6.5.2o2o

Evangelium a Májové čtení - středa 6.5.2o2o

Evangelium – Jan 12,44-50

Já jsem přišel na svět jako světlo.

Číst dál
Evangeliu a Májové čtení - úterý 5.5.2o2o

Evangeliu a Májové čtení - úterý 5.5.2o2o

Evangelium – Jan 10,22-30

Já a Otec jedno jsme.

Číst dál
Evangelium,kázání a Májové čtení - pondělí 4.5. 2o2o

Evangelium,kázání a Májové čtení - pondělí 4.5. 2o2o

Evangelium – Jan 10,11-18

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Číst dál
Evangelium a kázání - 4.neděle velikonoční 3.5.2o2o

Evangelium a kázání - 4.neděle velikonoční 3.5.2o2o

Evangelium – Jan 10,1-10

Já jsem dveře k ovcím.

Číst dál
Evangelium a májové čtení - sobota (první,mariánská) 2.5. 2o2o

Evangelium a májové čtení - sobota (první,mariánská) 2.5. 2o2o

Evangelium – Jan 6,60-69

Ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.

Číst dál
Evangelium a májové čtení 1.5.2o2o

Evangelium a májové čtení 1.5.2o2o

Evangelium – Jan 6,52-59

Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.

Číst dál
Evangelium a kázání - úterý 28.4.2o2o

Evangelium a kázání - úterý 28.4.2o2o

Evangelium – Jan 6,30-35

Ne Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.

Číst dál
Evangelium a kázání - pondělí 27.4.2o2o

Evangelium a kázání - pondělí 27.4.2o2o

Evangelium – Jan 6,22-29

Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu.

Číst dál
Evangelium a kázání - 3.neděle velikonoční  26.4.2o2o

Evangelium a kázání - 3.neděle velikonoční 26.4.2o2o

Evangelium – Lk 24,13-35

Poznali Ježíše při lámání chleba.

Číst dál
Evangelium a kázání 25.4.2o2o

Evangelium a kázání 25.4.2o2o

Evangelium – Mk 16,15-20

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!

Číst dál
Evangelium a kázání 24.4.2o2o

Evangelium a kázání 24.4.2o2o

Evangelium – Jan 6,1-15

Rozdělil je sedícím, kolik kdo chtěl.

Číst dál
Evangelium a kázání - čtvrtek 23.4. 2o2o Svátek sv.Vojtěcha

Evangelium a kázání - čtvrtek 23.4. 2o2o Svátek sv.Vojtěcha

Evangelium – Jan 10,11-16

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Číst dál
Evangelium a kázání 22.4. 2o2o

Evangelium a kázání 22.4. 2o2o

Evangelium – Jan 3,16-21

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.

Číst dál
Evangelium a kázání 21.4. 2o2o

Evangelium a kázání 21.4. 2o2o

Evangelium – Jan 3,7b-15

Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka.

Číst dál