Blog farnosti

Biskupská blahoslavenství papeže Františka

Biskupská blahoslavenství papeže Františka

Blahoslavenství, která daroval papež František všem italským biskupům 22. listopadu 2021 v Římě jako povzbuzení pro jejich službu. Nám může sloužit pro pastýřskou službu ve vlastní oblasti zodpovědnosti.

Číst dál
Kašli na to?

Kašli na to?

Zas Vánoce? Ach jo. Někdo si povzdechne. Všechno dražší. Zase shon a "nervy v kýblu". Nevím, kam dřív skočit.

"Kdo ví, jak to letos bude."

Číst dál
Modlitba ke svatému Josefovi, ochránci všech vztahů

Modlitba ke svatému Josefovi, ochránci všech vztahů

Podpora v nesnázích

Papež František zakončil svou středeční audienci  modlitbou za pomoc každému, kdo bojuje s osamělostí, a dodal, že ve svatém Josefovi mohou najít „spojence, přítele a oporu“. Svatý Josef nám nabízí model, jak zacházet s našimi vztahy.

Číst dál
Nouzový stav???

Nouzový stav???

Je u nás nouze? Cítím se být v nouzi?

Co pro to mohu udělat, aby nouze nebyla?

Číst dál
Promluvy našeho papeže

Promluvy našeho papeže

Promluvy papeže Františka

Modlitba s ikonou

Modlitba s ikonou

Ikona Nejsvětější Trojice

aneb: ŽÍT V DOMĚ LÁSKY

Přední autor duchovní literatury 20.století, Henri Nouwen, napsal knihu "Modlitba s ikonami". Zvláště toto rozjímání je nadmíru aktuální. Zkusme se s ním krátce seznámit.

 

Jak žít uprostřed světa poznamenaného strachem, nenávistí a násilím, a nenechat se tím vším zničit?

 

Ježíš na tuto otázku odpovídá, když se modlí k Otci za své učedníky:

"Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa." (Jan 17,15-16)

Právě v tom spočívá základ duchovního života - žít ve světě, aniž by člověk světu náležel. Naším skutečným domem není dům strachu, ale dům Lásky, kde sídlí Bůh. A právě tento dům Lásky je zobrazen na ikoně Nejsvětější trojice namalované Andrejem Rublevem v roce 1425.

Číst dál
Rozhodování

Rozhodování

Skupince dospívajících dětí jsem na začátku setkání řekla:

Číst dál
Život jako mše svatá?

Život jako mše svatá?

S dětmi v náboženství jsme skládali a prohlíželi si velice netradiční "misálek" plný obrázků na motivy kněze Tomislava Ivančiče.

Číst dál
HLAVU VZHŮRU

HLAVU VZHŮRU

Navštívila jsem svou nejlepší kamarádku. Byla téměř zoufalá:

Číst dál
Uklízeč

Uklízeč

Chodil po ulici a napichoval na klacek odpadky, papírky a nedopalky, které se válely kolem chodníku. Sbíral je do velkého černého pytle. To byla jeho každodenní práce. Lidé, kteří ho míjeli, si ho buď nevšímali anebo se mu vyhýbali. Žádní rodiče si nepřáli, aby jejich dítě "skončilo takhle". Říkali svým dětem: "Uč se, ať nemusíš sbírat odpadky." 

Číst dál
Boží značky

Boží značky

Navazuji na tento článek papeže Františka, který používá dopravní značky k tomu, aby nám přiblížil, čím se mám řídit nejen v dopravě, ale i v životě.

Číst dál
Věříš?

Věříš?

Izaiáš ve své 11.kapitole prorokuje:

Vlk bude bydlet s beránkem,
leopard ulehne vedle kůzlete;
tele se bude pást spolu s lvíčetem
a malé dítě je povede.
7Kráva a medvědice budou na pastvě,
jejich mláďata si lehnou společně
a lev bude žrát slámu jako dobytče.
8Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije,
batole sáhne do hadího doupěte.
9Už žádná zloba, už žádná záhuba
nikde na celé mé svaté hoře –

Věříš tomu? Nebo je to jen obraz. Touha. Vize, která je nereálná a popírá zákony přírody? 

Číst dál
Blízkost

Blízkost

Papež František měl před několika dny promluvu při svěcení biskupů, a to o blízkosti. Biskup by měl být blízko Bohu, ostatním biskupům, kněžím a lidem. Zkusme vztáhnout tato slova i na sebe. Na jakou blízkost se mám soustředit právě já?

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. (Jan 13:35)

Číst dál
Dej mi znamení

Dej mi znamení

Poznáte nějak, jestli vás Bůh má rád? Ono se to lehko říká, ale hůř se to zakouší, aby byl člověk opravdu přesvědčen o Boží Lásce..

"Dej mi znamení své přízně" zpívá se v žalmu 86. Jaké to má být znamení? Vždyť zároveň nemáme pokoušet Boha. Ale jak poznáme, zda naše rozhodnutí jsou dobrá nebo špatná? 

Číst dál
Boží matematika

Boží matematika

Mám kamaráda, který je matematik. Se spolužačkou jsme se na vysokoškolských kolejích v jedné studovně večer při svíčce modlili. On otevřel dveře, uviděl nás, lekl se, řekl "pardon" a odešel. Za chvíli někdo zaklepal. Byl to zase on. Opatrně vešel a nesměle se zeptal" "Vy se tu modlíte? A mohl bych se modlit s vámi?"

Číst dál