Blog farnosti

DOBRÁ ZPRÁVA - Nechají svět lepší, než jak jej poznali.

DOBRÁ ZPRÁVA - Nechají svět lepší, než jak jej poznali.

"Východiskem skautingu je přesvědčení, že můžeme zanechat svět lepší, než jak jsme jej poznali.  Záleží na každém, co pro lepší svět udělá." 

Toto se píše ve výroční zprávě Junáka za rok 2022. Co konkrétně skauti dělali? Pro lidi z Ukrajiny pořádali sbírky, benefiční akce, provozovali dva hotely, brali ukrajinské děti na tábory či pro ně organizovali volnočasové aktivity, zapojili se jako tlumočníci... Skauti ze skautského střediska Josefa Šivela v Otrokovicích se i s rodiči pustili do sázení stromů v okolí místní lesní studánky. Díky jejich práci tak vyroste pestrý les plný dubů, buků, modřínů a borovic.

13472 dobrovolníků podporuje skauting. Skautská dobrovolnická práce má roční hodnotu jedné miliardy Kč. Na více jak 1200 táborech pracovali vedoucí většinou dva týdny zcela zdarma! A někteří si ještě tábory také platí.

Proč pracují zdarma? Proč tomu věnují svůj volný čas? Skutečně užitečné skutky vycházejí z nitra. Z hlubšího přesvědčení. "Skaut je především věřícím člověkem a praktickým křesťanem," řekl již zakladatel skautingu Baden - Powel. 

Číst dál
Setkání pěstounů

Setkání pěstounů

Dítě úmyslně načurá do bot tatínkovi. A další dítě schválně rozbije okno rýčem. Jejich agresivní výbuchy, nadávky a bouchání dveřmi nepřestávají. Tyto děti jakoby zkouší opravdovost lásky svých náhradních rodičů a čekají, že je za to jejich "druzí" rodiče také zklamou, odhodí, "vrátí" do děcáku nebo na ulici, a děti se tak utvrdí v přesvědčení, že jsou zde na světě nechtěné. Nemají ve svém životě naplněnou základní potřebu bezpečí a přijetí. Svým chováním se takové děti možná ptají: "Mám na tomto světě ještě nějakou cenu? Nikdo mě přece nechce." Některé děti to vyjadřují sebepoškozováním nebo mají deprese. Přesto jsou rodiče - pěstouni, kteří těmto dětem znovu a znovu dokáží říkat:  "Máme Tě moc rádi. Asi Tě něco trápí. Dá se to řešit i jinak." Tito rodiče to nevzdávají. S obrovskou láskou do Boha reagují pěstouni na chování svých psychicky nevyrovnaných, často agresivních dětí. Toto je pravá láska. Láska, která nehledá svůj prospěch, ale která se dává. A má to své viditelné výsledky ! 

Číst dál
Péče o bližního

Péče o bližního

Dokázali byste opustit toto dítě? 

A dokázali byste si takové opuštěné dítě vzít do své péče?

"Ježíš se setkal se zraněným lidstvím, pohladil trpící tváře, uzdravil zlomená srdce a osvobodil nás z řetězů, které vězní naše duše. Tímto způsobem nám ukazuje, jaká bohoslužba je Bohu nejmilejší: péče o bližního." Tato slova pronesl papež František v lednu 2022. 

Číst dál
Dobrá zpráva - SOUTĚŽ

Dobrá zpráva - SOUTĚŽ

Jaké zprávy nejčastěji slyšíme? Šokující? Pobuřující? Neštěstí, nebezpečí či skandály? Myslíte si, že v Ježíšově době nebo v jakékoliv jiné době se měli lidé lépe? Vždycky byli vrahové, lupiči a podvodníci, bylo i zemětřesení, hurikány a výbuchy sopek. A o čem mluvil Pán Ježíš? Pán Ježíš mluvil o Lásce. Evangelium znamená RADOSTNÁ ZVĚST.  Proto budeme tady sbírat radostné příběhy, povzbuzující zprávy z letošního jara a léta. Posílejte je na adresu [email protected] Každý příběh či reportáž o radosti nebo o zážitku s Pánem Bohem potom v září odměníme. Zprávy budou publikovány tady na tomto blogu.

 

Cyrilometodějská pouť na Podluží

Cyrilometodějská pouť na Podluží

na Slovanském hradišti v Mikulčicích ve středu 5. července 2023.
 
Pontifikátní mše sv. za účasti českých a moravských biskupů začíná v 16.30 h.

Hlavním celebrantem bude arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner.

Číst dál
Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Maria jako jediná z lidí nebyla zasažena hříchem, ďábel v ní neměl sebemenší podíl. Její čisté a Neposkvrněné Srdce je místem, kam nikdy nevstoupilo zlo. Jestliže se tedy zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, duchovně si přivlastňujeme její víru a čistotu jejího srdce a přijímáme „nové srdce“. V tomto duchovním příbytku jsme chráněni před zlem. 

Číst dál
Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci. 

Číst dál
Vzpomínka na Svatého Víta - MUČEDNÍKA

Vzpomínka na Svatého Víta - MUČEDNÍKA

Skutečnost, že Vít zemřel již jako dítě způsobila, že jeho kult sílil mnohem silněji než u jiných mučedníků a proto patří mezi nejuctívanější svaté. Je ochráncem saských císařů, mládeže, hostinských, lékárníků, vinařů, herců, komediantů, sládků, horníků, kovářů a kotlářů, ale také němých a hluchých. Za Diokleciánova pronásledování ve velmi mladém věku byl blízko Lukánie dopaden a v Lukánii byl Vít umučen. Jeho ostatkům se můžeme poklonit v pražské katedrále.

Číst dál
Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděle po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého. Jde o jednu ze základních pravd naší víry, zjevenou Ježíšem Kristem. Je zjevením Božím do naší přítomnosti, světlem a zdrojem radosti pro náš život.

Číst dál
Představení arcibiskupa Stojana

Představení arcibiskupa Stojana

Kulatý stůl na TV Noe představí arcibiskupa Stojana

Číst dál
Oslavy 14.5.2o23 v Ludslavicích

Oslavy 14.5.2o23 v Ludslavicích

Oslavy 14.5.2o23 v Ludslavicích 

Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím ........

Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím ........

Rád bych se dnes s vámi trochu zamyslel nad Božím milosrdenstvím, které jsme oslavili  2.neděli velikonoční.

Číst dál
Rady papeže Benedikta XVI., jak být každým dnem svatější

Rady papeže Benedikta XVI., jak být každým dnem svatější

Rady papeže Benedikta XVI., jak být každým dnem o něco svatější

Číst dál
Pomáhejme si navzájem

Pomáhejme si navzájem

Pomáhejme si navzájem, řekl papež František

Vlastně stačí, že je ON, a já ukrytá v něm.

Vlastně stačí, že je ON, a já ukrytá v něm.

Vlastně stačí, že je ON, a já ukrytá v něm.