Milosrdný Bože, daroval jsi nám svatého Mikuláše jako vzor otcovského člověka. Jeho kouzlo přechází staletími až do naší doby, takže i naše děti očekávají příchod Mikuláše, který jim přinese nadílku.

Připomeň nám prostřednictvím svatého Mikuláše, že i v každém z nás je kus otcovského člověka - takového, o kterého se mohou ostatní opřít, který se umí o druhé postarat, u kterého mohou nalézt jistotu a bezpečí.

Naplň nás otcovským duchem, abychom i my dokázali vyzařovat něco z dobroty svatého Mikuláše a aby se i naším prostřednictvím lidé cítili obdarováni už pouhou naší přítomností.

Dej, ať slavíme svatého Mikuláše jako příklad tvé péče a starostlivosti o nás, jež nám umožňuje navzájem o sebe otcovsky a mateřsky pečovat.