Blog farnosti

Malá pouť ke cti bl. Carla Acutise

Malá pouť ke cti bl. Carla Acutise

 

Číst dál
NOVÉ OBZORY

NOVÉ OBZORY

PŘÁTELSTVÍ NA CELÝ ŽIVOT

PRAKTICKY ŽITÉ KŘESŤANSTVÍ

SEBEOVLÁDÁNÍ A SEBEROZVOJ

ZÁŽITKY CO TĚ MNOHO NAUČÍ DO ŽIVOTA

Zajímá Tě styl života v radosti, přátelské spolupráci a službě Bohu i lidem? V Žeranovicích zakládáme družinu světlušek či skautek, která bude patřit pod skautský oddíl "Čumulangma" Slatinice.

Výzva pro všechny dívky, slečny, holky: 

Ve čtvrtek 5.10. od 16.00 do 18:00 bude probíhat první schůzka, sraz v Žeranovicích na faře.        Doporučený věk je od 8 let (2.třída).

Zveme i Tebe, co máš 14 a více! Můžeš být zapojena do přípravy programu a chystání akcí pro mladší. A zároveň zažít akce s partou stejně starých skautek ze Slatinic.

Číst dál
Svátek Jména Panny Marie

Svátek Jména Panny Marie

Martyrologium dnes na prvním místě uvádí svátek jména Panny Marie. Pro celou církev vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v r. 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Je tedy zároveň projevem vděčnosti a poukazem na identitu jména Mariiny vznešené, neporazitelné osobnosti a pomocnice křesťanů v nejtěsnější Boží blízkosti.

Číst dál
GODZONE TOUR letos i ve Zlíně

GODZONE TOUR letos i ve Zlíně

Číst dál
Katolický týdeník č. 36

Katolický týdeník č. 36

Katolický týdeník nabízí přehled o dění ve společnosti a v katolické církvi v České republice, v zahraničí i v jejím centru, ve Vatikánu. Katolický týdeník slouží jako důležitý prostředek komunikace mezi církví a věřícími, poskytuje jim informace o důležitých událostech, katechezi a náboženském učení. O čem píše Katolický týdeník č. 36: × Přitahujte krásou evangelia × Školní rok začali v nové budově × Téma: Stres × Zasypávat příkopy ve společnosti × Ochutnat poezii, filmy i poutavé osudy

Číst dál
Svatá Matka Tereza z Kalkaty

Svatá Matka Tereza z Kalkaty

Svatá Matka Tereza z Kalkaty se tak stala pro množství nejposlednějších, nejbezmocnějších, pohrdaných ubožáků, kterých se ujala, celosvětově známou osobností. Je maličkou bytostí, mimořádně oceněnou světem i Bohem. Svým životem ukázala, že služba nejubožejším není hanbou, ale ctí a možnost vybudování opravdového míru spočívá jen na lásce.

Číst dál
NÁBOŽENSTVÍ

NÁBOŽENSTVÍ

ZŠ ŽERANOVICE 

1.a 2. třída: středa 13:25-14:30 ve škole

3. třída: pondělí 13:50 - 14:35 ve škole

4. a 5. třída: středa 14:45 - 15:20 ve škole

 

2. stupeň:  PONDĚLÍ 16:15 NA FAŘE 

 

ZŠ RACKOVÁ - ČTVRTEK PO VYUČOVÁNÍ 

 

VÝLET DĚTÍ S RODIČI - SOBOTA 16.9.

Zveme děti a rodiče 3., 4. a 5. třídy na výlet na svatý Hostýn.

Sraz: 8:00 v Holešově na vlakovém nádraží, v 8:16 vlakem do Bystřice p.H.

Návrat: v 16:05 vlakem do Holešova

Program: pěší putování z Bystřice na Hostýn a zpět, úkoly ve dvojicích třeťák + starší žák, v 11:30 mše svatá, oběd - svačina z vlastních zásob

Mučedník Svatý Vavřinec

Mučedník Svatý Vavřinec

Svatý Vavřinec pocházel ze Španělska. Jeho rodiči prý byli Orancius a Patientie. V mládí přišel do Říma a za svého učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta, který tehdy byl knězem. Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl velmi důsledný v otázkách mravní čistoty. Sixtus II. po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů.

Číst dál
Svatý Jan Maria Vianney

Svatý Jan Maria Vianney

Jan Maria Vianney se narodil 8. 5. 1786 v Darvilly poblíž Lyonu do chudé rolnické rodiny. Pokřtěn byl Jan Křtitel Maria a především od své matky poznával milujícího Boha a osvojil si to nejdůležitější - modlitbu. Podle jeho vzpomínek, největší vděk matce asi patřil zato, že ho naučila dobře se modlit. Uvádí se, že Janovi rodiče měli 6 dětí a když měl Jan tři roky vypukla Francouzská revoluce.

Číst dál
Kněz Marián Kuffa ve veřejném domě! aneb nic není nemožné

Kněz Marián Kuffa ve veřejném domě! aneb nic není nemožné

Bola to Božia Prozreteľnosť, že som sa dostal aj do takých domov, ktorým hovoríme verejné. Ako to tam vyzeralo? Veľká miestnosť, v prostriedku stôl s kartami, dookola postele a na nich sa striedali muži a ženy. Ani sa nehanbili ísť do inej izby. Pomyslel som si: "Kde som to prišiel?"

Číst dál
Svatí Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

Svatí Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie

Z těchto svatých manželů Svatí Jáchyma a Anny vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista..

Číst dál
Šokující chování svaté Kunigundy

Šokující chování svaté Kunigundy

Přistihli jste se někdy, že něco děláte proto, že to dělají druzí, a ne proto, že jste se tak čistě rozhodli sami od sebe? Kamarád vám něco doporučí. Soused něco má. Vaši příbuzní vám líčí jak je něco super... Podle okolí často lidé posuzují to, co je "normální". Když je třeba v zaměstnání zvykem nějak mluvit o druhých, snadno se k tomu ostatní přidají. Pokud si při práci ostatní udělají přestávku, my si ji uděláme také, i když nejsme unavení. Anebo pokud všichni kolegové kouří, snadno se to naučí i mladý "nováček". 

A tak se stalo, že v rádiu nedávno mluvili odborníci o tom, že je normální se rozvádět, protože se rozvádí většina manželství, a tak se to stalo "normou". Kdo s touto normou nesouhlasí, tak je problém v něm. Normální je totiž to, co dělá většina. Souhlasíte? 

Ve filmech pro děti a mládež už jsou běžné čili "normální" scény, které by před třiceti lety byly zakázané jako nemorální. Dnešní většina mládeže nerozumí slovům jako stud, čistota, zdrženlivost... "Normální" je nestydět se, nečervenat se při dnešní výuce nemorálních praktik a názorů. A navíc je v naší zemi "uzákoněn" manželský život i nemanželům od 15 let a kdo s tím nesouhlasí, je asi "nenormální".

Většina lidí se snaží "splynout s davem" - nevyčnívat. Někteří se naopak snaží na sebe upozornit svým výstředním chováním. A někteří na sebe upozorňují nevědomky tím, že se neřídí většinovou "normalitou" a mají jiné normy chování. Odborně řečeno: Jsou na vyšší úrovni morálního vývoje. Tak svatá Kunigunda, čili česky Kunhuta, šokovala svým chováním své okolí. 

 

Číst dál
DOBRÁ ZPRÁVA - Komu se podaří dobře vychovat devět dětí?

DOBRÁ ZPRÁVA - Komu se podaří dobře vychovat devět dětí?

V dnešní době se často se setkáváme s tím, že mládež není příliš manuálně pracovitá. Doba se zrychluje a je stále méně rodin, kde děti denně pracují doma na zahradě či na poli. Někteří mladí si dokonce myslí, že mají "nárok" či dokonce "právo" na to se bavit a povinnosti jim nic moc neříkají. O to víc mě potěšilo video o rodině, o obdivuhodné ženě, která dokázala i z přijatých a týraných či postižených dětí vychovat i v dnešní době laskavé a pracovité osobnosti. A dokonce jich zvládá devět!

Číst dál
DOBRÁ ZPRÁVA: Děkuji. Za život.

DOBRÁ ZPRÁVA: Děkuji. Za život.

Byla jsem se s již dospělým chlapcem podívat se, kde se narodil. Či spíše kde trávil čas před porodem i rok po porodu. Jeho maminka vyrostla v dětském domově a když jí bylo 18, otěhotněla. Nutili ji k potratu stejně jako ostatní dívky, které udělaly něco podobného. Ale protože již byla dospělá, měla na výběr - buď potrat, zůstane v domově a vyučí se švadlenou, anebo si dítě ponechá a stane se takřka ze dne na den bezdomovkyní, protože otec dítěte také neměl kde bydlet a navíc právě vykonával vojenskou službu. Vybrala si druhou možnost. 

Číst dál
DOBRÁ ZPRÁVA - "Začalo to polévkou"

DOBRÁ ZPRÁVA - "Začalo to polévkou"

"Dověděl jsem se, že jsou na nádraží uprchlíci. Tak jsem poslal děti do obchodu, aby jim koupili nějaké jídlo, a manželka jim uvařila polévku... Chtěl jsem někomu pomáhat, ale zatím jsem nevěděl komu a jak. Teď se naskytla příležitost." Vyprávěl nám Ilja Hradecký. Začalo to polévkou, ale polévkou to neskončilo. Z tohoto prvního dobrého skutku jedné rodiny před více jak třiceti lety vyrostla postupně organizace, která má nyní své pobočky ve 26 obcích naší republiky a stará se o 8 oblastí, ve kterých lidé potřebují pomoc (lidé ve stáří, s handicapem, bez domova, s dluhy, sociálně vyloučení - ohrožené děti a mládež, ohrožené rodiny, vzdělávání, duchovní péče).  A Ilja Hradecký objíždí jednotlivá města, aby zaměstnance seznamoval s tím, že na počátku stál tento obyčejný a zároveň neobyčejný dobrý skutek. Odhodlání jednoho člověka pomoct bližnímu. Zvednutí se z pohodlí svého bytu. (Nakonec s uprchlíky bydleli 4 měsíce v uprchlickém táboře.)

Číst dál