Blog - Duchovní slovo

Překvapení

Překvapení

Asi takto by se dal jedním slovem shrnout dojem tří mudrců z návštěvy Ježíška. Nečekali chlívek. Čekali krále narozeného v paláci. Přesto byli tito pohané první, kteří uvěřili v Božství a moc tohoto nyní bezbranného dítěte.

Číst dál
Žít podle Boha?

Žít podle Boha?

"Už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé." (1Jan 3,2)

Možná si někdo řekne: "Nevěřící to mají jednodušší..." Vždyť kolik lidí žije spokojeně bez Boha!

Číst dál
O bolesti

O bolesti

"V bolesti budeš rodit." řekl Bůh Evě a spolu s ní i všem dalším ženám. S výjimkou Marie. Ta je osvobozena od prvotního hříchu. Nemá ani ten nejmenší sklon hřešit. Nenese tedy ani důsledek neposlušnosti a nedůvěry Boží Lásce. Proto zřejmě nerodila v bolestech. Výsada? Na první pohled ano. Ale podívejme se i pohledem druhým.

Číst dál
O ženách a Ženách

O ženách a Ženách

Albiano Luciani přednášel: "Jděte jednou do muzeí Benátek a prohlédněte si různá zobrazení Boží matky a světic: Nanebevzetí Panny Marie od Tiziana, Madonu od Torcella, svatou Uršulu od Carpaccia, svatou Barboru od Palma Staršího a mnohé jiné. A pak je porovnejte s ženami na reklamních plakátech."

Číst dál
Savo na duši

Savo na duši

Žijeme v kultuře, kde se pravidelně uklízí. V pravěku či starověku nepotřebovali drhnout  podlahu z hlíny, nepotřebovali přezůvky, a ani o záchod se nemuseli starat, když žádný neměli. Stačilo dodržovat pár pravidel pro ukládání věcí apod. Tak jako Izraelité ve starém zákoně se nemuseli starat o nějaký úklid své duše. "Stačilo" dodržovat několik pravidel, předpisů. Ale my? V dnešní době to máme jinak. Tak jako desinfikujeme a uklízíme domácnost, tak musíme uklízet i svou duši. Jak to? 

Číst dál
Největší dar

Největší dar

Zde na fotografii vidíte město Betlém. Tady se narodil ten, o kterém rodiče dětem říkají, že nosí dárky. Je to paradoxní, jako více věcí v křesťanství. Chudé, nahé dítě narozené ve chlévě nosí ostatním dětem oblečení, mobily, boby, auta a panenky. A na slavnost jeho narození v bídě na seně se lidé v bohatých zemích honí, aby nakoupili (i nakupili) hromadu jídla, dárků, ozdob a světýlek.

Číst dál
Neposlušný syn?

Neposlušný syn?

Anselm Grun říká: "Ježíš nebyl hodný hoch plnící přání svých rodičů. Ježíš jde za svým srdcem a dělá to, co sám považuje za správné, co považuje za vůli svého nebeského Otce."

Číst dál
Nepřijatá návštěva

Nepřijatá návštěva

O Vánocích si připomínáme odmítnutí, nepřijetí od vlastní rodiny. Vždyť svatý Josef i Panna Maria šli do města, odkud pocházely oba jejich rody, měli tam příbuzné, klepali na ně, prosili o nocleh, ale všichni příbuzní je odmítli. Odmítli je i cizí. Člověk dnešní doby by byl z toho zoufalý.

Číst dál
Zrození

Zrození

Celý život někam jdeme. Je to tak? Co si o tom myslíte?

V každé naší buňce, v každém atomu, prý běhají elektrony a neutrony kolem jádra. Krev také pořád proudí. Stejně tak i dech. Projevem života je pohyb. Takže život nemůže zůstávat neměnný, pořád stejný, ale musí se nutně nějak měnit, tedy někam jít, a taky nově tvořit, takový je jeho zákon.

Číst dál
Světlo

Světlo

Spíš. A najednou tě něco vzbudí. Někdo rozsvítil. Co se děje? Kdo uprostřed noci vstal, rozsvítil v ložnici a tím světlem tě vzbudil? A proč to udělal? Je to nepříjemné. Chceš přece spát!

Číst dál
Vánoční rozhovor

Vánoční rozhovor

Číst dál
O dvou jablkách

O dvou jablkách

Když jsem byla malá, maminka mi každý večer vyprávěla pohádky. Nejraději jsem měla právě tuto, O dvou jablkách:

Číst dál
Umění žasnout

Umění žasnout

Co všechno během dne vidíme? Co sledujeme, na co se díváme? 

Slepec Bartimaios zvolal: "Pane, ať vidím." A Ježíš uzdravil jeho slepotu. 

I nás se Ježíš ptá, stejně jako Bartimaia: "Co chceš, abych pro Tebe udělal?"

Číst dál
Jsi hvězda!

Jsi hvězda!

Dívali jste se někdy na oblohu plnou hvězd? Asi ano. Na hvězdárně jsme pozorovali jednu hvězdu nejprve očima a potom jsme se na ni podívali dalekohledem a zjistili, že to jsou vlastně hvězdy dvě, ale tak blízko u sebe, že vypadají jako jedna.

Proč pozorujeme hvězdy v noci? Protože jsou rozeznatelné jen potmě. Ve dne zář hvězd zastíní záře Slunce a žádná z hvězd není vidět, i když tam jsou.

A proč zrovna toto připomínám?

Číst dál
Nebudete-li jako děti...

Nebudete-li jako děti...

Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak nám to řekl Pán Ježíš. Co to pro nás ale znamená konkrétně? Máme si snad lehnout zpět do kočárku, nechat se krmit a obskakovat?

Pán Ježíš to myslel duchovně. Jak mít duši jako dítě?

Číst dál