Buber to ještě vysvětlil: Tím je řečeno, že tvůj bližní, kterému přisuzuješ, a možná jen podle svého zdání, zlomyslnost, úskočnost a zášť, je v podstatě stejně slabý a křehký a stejně vystaven obavám ze života jako ty sám. Toto "být jak ty" ubírá mnoho ze strachu, který bys mohl mít ze svého bližního.

Tak je otupena nenávist, která téměř vždy vzniká z podvědomého strachu. A jakmile zmizí strach a nenávist, otevřou se brány srdce pro lásku k bližnímu.

Teolog Karl Rahner se modlil:

Pane, je to ten druhý, s kterým si nerozumím.

Patří ti, tys ho stvořil. Jestližes ho snad tak nechtěl, přece jsi ho tak nechal, jaký právě je.

Když ho snášíš ty, můj Bože, chci ho také snášet a unést já, jako ty neseš a snášíš mě.

 

Tuto modlitbu, tento příběh a mnoho dalších příběhů, básní a nádherných citátů o lásce a přátelství od různých autorů naleznete v dárkové knížečce nazvané "Člověče, mám tě rád", kterou sestavil Adalbert Ludwig Balling.