Pán Ježíš řekl: „Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!" (Lk 12, 22-24)

Chleba a čisté vody vody se člověk nepřejí a nepřepije. Když má člověk dost, nemá problém přestat. Jak říká přísloví: "Jez do polosyta, pij do polopita a vyjdou ti naplno léta." Mnoho svatých jedlo jen chléb a pilo vodu. Zbavili se tak starostí o jídlo a měli více času na Boha a pro bližní.  A hlavně - získali tím mnoho dobra i pro tento svět.

Víte, co řekla Panna Maria v roce 1981 v Medžugorji? Drahé děti, zvu vás k postu o chlebu a vodě ve středy a pátky, protože, drahé děti, jen skrze modlitbu a půst
můžete zastavit války, předcházet válkám a změnit přírodní zákony.

A v roce 1991 při válce v Jugoslávii řekla: Moji nejmilovanější, jak snadné by pro mě bylo zastavit tuto válku, kdybych našla víc lidí, kteří by se postili o chlebu a vodě jako vy.

Arabština používá pro pojmy chléb a život totéž slovo. Pán Ježíš to také spojuje, když o sobě říká, že kdo jí jeho tělo v podobě chleba, bude mít život věčný. CHLÉB JE TEDY ŽIVOTEM. 

Když nám Pán dává denně chléb, děkujme za to, že vyslyšel naši modlitbu "Chléb náš vezdejší dej nám dnes" a pamatujme na ty, kteří dnes chléb nemají, a udělejme něco pro to, aby ho měli - jak ten fyzický, tak i duchovní. A také - Buďme "dobří jako chléb" a alespoň pátečním postem se připojme k zastavení válek.