Co je naší svítilnou na cestě životem? Víra? Vede nás? Jak si s ní svítíme? Říká se, že Pán Bůh nám ozařuje jen kousek cesty, kam potřebujeme vidět. Ale my se tam musíme podívat. Musíme tu svítilnu držet a denně používat. Jak? Někdo čte například denně pár řádků z Bible a v ní hledá slovo na cestu, jiný chodí ke svatému přijímání, přijímá živého Ježíše, aby v něm působil, a další si najde pár chvil k modlitbě či se při cestě do práce modlí růženec... 

A hůl? O ni se opíráme, když už nemůžeme dál. Holí rozhrnujeme trávu, zda v ní není had. Holí zkoumáme temné místo, zda tam není propast. Holí může být Láska. Ochrání nás. Dává nám pocit bezpečí a opory.

Dle Maxe Kašparů lidé v dnešním světě víru i lásku pohřbili. Jaksi nás o tyto dvě ctnosti připravil "slušný loupežník" - boží nepřítel, který líbivými slovy, pod záminkou většího dobra, pod příslibem lepší a jednodušší cesty, pro nás chystá záhubu a zlo.

Říká například: "Spěchej. Nemáš čas se modlit. Máš přece důležitější povinnosti. Musíš stihnout to a ono.. Potřebuješ si koupit to a ono. Nebudeš šťastný pokud nebudeš mít to a ono, pokud nepůjdeš tam a tam, pokud ztratíš toho a toho člověka.... pokud neposlechneš ty a ty vlivné lidi. Marníš čas, když tudy jdeš, když se zastavuješ a rozhlížíš se..."

Musíme být pevní a nepodlehnout tlaku okolí. Ale máme vůbec v boji s tímto naoko "dobrým" a ve skutečnosti "prohnaným" loupežníkem nějakou šanci? Jsme nad propastí zhouby. Možná jsme také uvěřili lži a ztratili Boží vedení. Máme ještě šanci? Máme šanci jít správnou cestou, zachránit se?

Máme naději! Ta je přece třetí ze základních ctností. Naději nám "loupežník" vzít nemůže. Naději si musíme uchovat hluboko v srdci. Naději, že i na kraji propasti máme šanci vyváznout. Naději, že nás Bůh neopustí, ani když my z rukou pouštíme víru i lásku, když nás v životě víra i láska opouští, když je již necítíme. Naději, že se můžeme vrátit, obrátit. Naději, že můžeme naši cestu lesem začínat zas a znovu. Naději, že opět získáme Lásku i Víru, tentokrát v ještě větší (hlubší) podobě.

Pokud v sobě udržíme jiskřičku naděje, Bůh z ní vykřeše tak velké světlo, které nás bezpečně dovede do bezpečí.