Bůh se nám po hříchu lidí DAROVAL jako Ježíš. Aby napravil, vykoupil sobectví, a ukázal lidem, že DAROVAT SE je nejvyšší hodnota. Vzájemně se darovat. 

Bůh se Ti daroval. Bydlí v Tobě. A tak jako manželství je plodné když se manželé darují jeden druhému, stejně tak je plodný vztah s Bohem. Pokud se člověk daruje Bohu, nezůstane neplodný. Ponese ovoce. Ovoce Ducha svatého.

Potřebujeme se navzájem, abychom si mohli vzájemně projevovat pomoc a lásku. Potřebujeme se k navzájem k tomu, abychom žili. Při každém darování pomoci či lásky druhým, při každém přijetí lásky a úcty, vytváříme společenství po vzoru Boha. Viditelně se tak zjevuje neviditelné tajemství Boha. Bůh řekl: "Podle Tvých skutků poznám Tvou víru." (Inspirováno Teologií těla sv. Jana Pavla II.)

Modlitba snoubenců (dle Společenství čistých srdcí)

Pane, děkujeme ti za dar lásky.
Snil jsi o nás "společně", dříve než byl čas,
a stále nás miluješ, jednoho vedle druhého.

Pane, dej ať se naučíme umění
poznávat se do hloubky;
dej nám odvahu spolu hovořit
o našich inspiracích, ideálech i limitech.

Ať malé hořkosti, přechodné neshody,
nečekané události ani nepohody nikdy nezničí
to, co nás sjednocuje, ale naopak ať se vždy dokážeme
pochopit s úctou a nadhledem.

Dej, Pane, každému z nás
radostnou fantazii, která dokáže každý den
nacházet nová vyjádření úcty a něžné pozornosti,
aby naše láska zářila jako malá jiskra
tvé nezměrné lásky.