MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se
tento týden modlí za mládež celého světa,
tě vroucně prosíme:
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu
a dávej jim sílu a vytrvalost
ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých tvou láskou,
aby objevili cestu, na kterou je zveš,
a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu
čerpat z pokladů tvé církve
a posiluj je svým Svatým Duchem,
aby byli solí země a světlem světa,
a tak se stávali pravdivými svědky Krista
všem lidem.
O to vše prosíme
na přímluvu tvé milované matky Marie.
Zdrávas Maria... 

Odkaz na stránky ČBK