Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“

Kázázní :

Být bohatý před Bohem, říká Ježíš. Odpověď nacházíme v dnešním 1.čtení. Sv.Pavel píše, co mu dal Pán poznat. Milostí jste spaseni skrze víru. Spása není z nás, ale tu vytvořil Ježíš. Teda dostáváme milost spásy. Dostáváme tu milost ne pro skutky ale dostáváme ji pro víru. Žádné skutky a vlastní spravedlnost mě nemohou ospravedlnit před Bohem. Milost spásy je od Boha a je to dar a ta jediná mne ospravedlňuje. To je pravé bohatství přicházející od Boha. Chci získat jeho bohatství a jeho ospravedlnění a tím naplnit svůj život a srdce. Sv.Bernard z Claivaux říká, že si chce přivlastnit vírou bohatství, které nám získal Kristus. Nechce žádné své skutky nebo zásluhy. Ty jsou ve srovnáním s bohatstvím Ježíše Krista ničím. Touží naplnit své srdce bohatstvím Ježíše Krista.

ZÁZNAM   ⇓

Mše sv. je obětována Za živou a zemřelou rodinu Málkovu a duše v očistci.