Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci !“

Kázání:

Varujte se kvasu farizejského. Kvas má tu funkci, že prokvasí celé těsto a když prokvasí celého člověka, tak je tu opravdový problém na který Ježíš upozorňuje. Výsledkem tohoto procesu je pokrytectví. Něco jiného ten člověk myslí a něco jiného koná. Ježíš o tom mluví veřejně před všemi lidmi.

Před P.Bohem nelze pokrytectví skrýt. Bůh vidí jak do srdce, tak vidí i vnější činy. Bůh má jednotu ve smýšlení a vnějším jednáním. Před Bohem je tato rozdvojenost vážný problém. Proto Ježíš na to upozorňuje. Problém rozdvojenosti má ovšem dalekosáhlé důsledky. Skutečný problém je v tom pro křesťany, že ztratí věčný život. O ten tělesný příjdeme ať tak nebo onak, všichni lidé dobří i zlí přijdou o tělesný život. Ale nesmíme přijít o věčný život, který je v ohrožení pokud setrváme v pokrytectví.

LK píše evangelium křesťanům,kteří zažili konec apoštolské éry a kteří jsou ohroženi pronásledováním a šířením falešných nauk. Vzniká u nich problém s vytrvalostí a věrností. Proto Lk  tímto textem povzbuzuje k důvěře v Boha, který nás zná do nejmenšího detailu. Má spočítány všechny vlasy na naší hlavě a máme u něj větší cenu než všichni vrabci. Jestliže se postará o jednoho vrabce o co více se postará o nás, o své děti, obdařené milostí, stvořené k Božímu obrazu. 

ZÁZNAM  ⇓

Mše sv.je obětována Za Marii Andrýskovou z Rackové, manžela, rodiče a ochranu Boží pro živou rodinu.