Slova svatého evangelia podle Matouše.

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce.“

Kázání :

Slavíme andělů strážných. Dle učení církve každý z nás má anděla strážného, který nás provází životem. Z fatimského zjevení se dovídáme, že i města mají svého anděla. Papež František o svátku archandělů 29.9. se zmínil o tom, že se máme modlit a být v kontaktu s našim andělem strážným, abychom vnímali správná vnuknutí a vedení. Jsou to anděle, kteří nás vedou vždy k dobru, k Bohu. Nikdy nás nepovedou ke zlým věcem, nikdy neudělají chybu. Budou nám vnukat jen dobré věci. Je řada lidí, kteří mají velmi dobré zkušenosti s andělem strážným. Vzpomínám na jednu babičku, která měla velmi pěkné zkušenosti s andělem strážným. Dennodenně ji budil ve stejný čas během celého stáří. Ráda se k němu modlila, protože zakoušela jeho pomoc. Ve SZ často P.Bůh místo sebe posílal anděly. Můžeme říci, že anděl je z totožněn s P.Bohem. Možná bychom potřebovali prohloubit vztah ke svému andělu strážnému, má jedinečné poslání a svatost, kterou nese v sobě.