ZÁZNAM 

Mše sv. je obětována  Za Václava a Josefu Šubovy a za Josefa Pumprlu