Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť.’ Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“

Kázání :

Vždycky mne fascinovalo v příběhu celníka Matouše, jak popisuje ten moment povolání. Ježíš řekl jen Pojď za mnou a Matouš zaznamenal, On vstal a šel za ním. Myslím, že si Matouš na tento okamžik vzpomínal velice dobře. Pokud by to bylo trochu jinak, určitě by to napsal. Ale bylo to velmi jednoduché, prostě vstal a šel za ním. Zajimé by bylo říci co vnímal v té chvíli Matouš, že se jednoduše zvedl a šel. Žádný odpor, žádné ještě si to rozmyslím, jít za takovým, co z Nazareta může být dobrého ? Možná, že vnímal autoriu a moc, která z Ježíše vycházela, jak popisují evangelisté. Každopádně Pán přišel povolat hříšníky a jím celník Matouš byl. Povolat nemocného, který potřebuje uzdravení, které má zakusit skrze Ježíšovo milosrdenství. To se tehdy rozhodně nenosilo. Ježíš byl tak jedinečný a výjímečný. A chce, abychom ho napodobovali, byli jako on, milosrdní vůči lidem kolem nás.