ZÁZNAM  ⇓

MŠE SV. je obětována Za † Františka Gořalíka, sestru, syna, vnuka Petra, přijata dobrodiní 85 let a živou rodinu.