ZÁZNAM   

Mše sv. byla obětována: Za Marii a Antonína Drahotůských a Josefa Gořalíka