ZÁZNAM 

Mše sv.byla obětována Za + Libuši Dlouhou a manžela a duše v očistci