ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - zde nebo

MŠE SV. JE OBĚTOVÁNÁ:  Za zemřelé rodiče Cholastovy a duše v očistci.