Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“

Homílie :

Včera jsme oslavili sv.Vavřince o pouti a dnes jej oslavujeme v celé církvi. Jeho postava je pro prvotní církev obrovská. Když si uvědomíme, že v samotném městě ŘÍMĚ bylo zasvěceno přes 30 kostelů jen sv.Vavřincovi. Jeho kult byl obrovský. Tady se naplňují slova závěru evangelia, která říká Ježíš - Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Sv.Vavřinec zemřel 10.8.258 4 dny na následky mučení. Žádný svatý nemůže pro svou slávu nic vykonat. jestliže se mu dostává veliké slávy, pak musíme za tím vidět nebeského Otce, který oslaví své svaté, který tak významným způsobem oslavil i sv.Vavřince. Vavřinec ztratil svůj život pro Ježíše a to dokonce rád. Sloužil mu a proto ho Otec oslavil, aby poukázal na svého Syna, který v nás žije a působí. Nejde v důsledku o násale o Pána, který žije v nás.