Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Kázání: 

To zázračné rozmnožení chleba je předzvěst ustanovení eucharistie i co se týká počtu lidí. Jde o největší nasycení lidí v dějinách Bohem. Tak tomu bude i jednou v budoucnu až bude ustanovena eucharistie. A učedníci jsou rozdavateli chleba, pověřeni Ježíšem, stejně budou rozdavateli i eucharistického pokrmu. Chleba ještě zbylo 12 košů, tedy je pro každého kdo příjde. Stejně tomu bude i při rozdávání eucharistického pokrmu. Vždycky bude navíc a bude pro každého kdo příjde.Tady se již nejedná o obyčejný chléb ale jedná se o eucharistii. Chléb, ve kterém je přítomen náš Pán s Tělem a Krví a Duší. Je skrytý v tomto kousku chleba, abychom jej přijali a On mohl nám dát ze sebe to nejlepší a tak s námi činí neustálou výměnu, jak říká sv.Jan Zlatoústý. On si z nás bere to nejhorší a ze sebe nám dává to nejlepší.