ZÁZNAM 

Mše sv. byla ráno v 8:00

Obětovaná: Za zemřelého Josefa Poláška, za rodiče a živou rodinu.