ZÁZNAM - zde nebo

Mše sv.byla v 17:10

Obětována: Za zemřelou Ludmilu Andrýskovou a živou i zemřelou rodinu.