záznam VYSÍLÁNÍ - zde nebo

Mše sv.byla v 7.30 hod.

Obětována : na smír NSJ a NSPM + modlitba růžence + 15 minutové rozjímání