ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ  ⇓

Mše sv.bude v 17:10

Obětována : Za+ Antonína Odstrčila, manželku, 2 dcery, syna a vnučku.