ZÁZNAM vysílání  ⇓

Mše sv. byla dnes v 17:30

Obětována : Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za 70 let života a 45 let manželství s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let.