ZÁZNAM vysílání 


Mše sv.byla v 8:00 hod.

Obětována: Intence ze Sv.Hostýna