Nejznámější a nejslavnější duchovní píseň.  Text přeložen do mnoha známých i méně známých jazyků. Zpívají ji všichni: největší pěvecké hvězdy, nejslavnější sbory i prostí lidé ve venkovských kostelících. A když ve filmu vidíme scénu z amerického kostela, zcela jistě uslyšíme i tuto píseň. Amazing grace. Úžasná milost.

   Okolnosti vzniku této skladby jsou tak zvláštní, že jsou až neuvěřitelné. Autorem textu je anglický básník John Newton. Už seznam jeho povolání je jako z dobrodružné knihy… Byl námořník, možná pirát, určitě otrokář, anglikánský kněz, básník… Celkem dobrý materiál pro Ducha svatého, že?

   Newton nebyl věřící. Žil si svůj život plný sobeckosti a zpupné neposlušnosti a lidi bral jako věci, díky kterým může zbohatnout. Co taky od života chtít víc, ne?

   Jenže jednoho dne se vše změnilo. Jako kapitán otrokářské lodi se plavil oceánem, když se náhle zdvihl vítr. Ten se změnil ve vichřici. A pak v bouři. A pak se loď začala potápět. John Newton zažil úplně nový pocit - strach. A v zoufalství začal volat k Bohu. Neznal žádnou modlitbu ani nevěděl, jak mluvit s Bohem, a tak jen volal: "Bože, milost!"

   Loď se nepotopila, Newton přežil …a stal se z něj někdo zcela jiný. Poznal Boží milost. A chtěl se stát knězem. Arcibiskup z Yorku ho sice s touto žádostí vyhodil, protože neuměl pořádně ani anglicky, natož požadovanou latinu a řečtinu (o teologii ani nemluvě) … ale Newton byl paličák.

Vše se sám doučil, dosáhl kněžského svěcení a začal psát duchovní básně. Žádná z nich není příliš známá…. . Až na jednu. Popsal v ní svůj nejdůležitější životní okamžik. Své setkání s Bohem. V divokém, nespoutaném vichru, který mu přinesl svobodu. A milost. Úžasnou milost…

 

Úžasná boží milost (jak krásně to zní)

že zachránila lumpa jako jsem já!

Kdysi jsem byl ztracený, ale teď vím jak dál.

Byl jsem slepý, teď už vidím.

Byla to milost, která mě přivedla k pokoře,

a milost rozptýlila mé obavy.

Jak vzácná byla ta milost

ve chvíli kdy jsem poprvé uvěřil!

Mnoha nebezpečími, pastmi a nástrahami

už jsem prošel.

Tato milost mě přes ně bezpečně přenesla

a milost mne dovede domů.

Pán mi slíbil, že bude dobře.

Jeho slovo mi dává jistotu,

že mne ochrání a nenechá napospas,

dokud budu živ.

Až tělo zchřadne a srdce dotluče,

a má pozemská pouť skončí,

budu mít tam na druhém břehu

život plný radosti a klidu.

Země se brzy rozplyne jako sníh,

slunce přestane svítit,

ale ten, který mě zavolal k sobě,

bude navždy můj Bůh.

 

...Na You Tube najdete mnoho nejrůznějších zpracování této písně... od nejznámějších operních zpěváků až po současné hvězdy soulu a R&B... Mně nejvíc zaujala tato "Acapella" verze...Představuju si, že se životem unavení chlapi z nejrůznějších koutů světa potkali v kuchyňce nějaké laciné ubytovny a ...tak si prostě zazpívali, ani nevěděli proč... Nejvíce to odpovídá tomu, jaký je Duch svatý a jaké je jeho poselství: s Boží milostí se můžete setkat na nejpravděpodobnějších místech. V zaplivané kuchyňce laciné ubytovny, v děsivé mořské vichřici i v nejhlubším zoufalství  ustrašeného srdce...