Kohn a Roubíček přišli za rabínem: "Poslyšte, rebe, nemůžeme se dohodnout - existuje černá barva?" Rabi se zamyslí, ale jelikož si netroufne na tak náročnou filozofickou otázku odpovědět sám, svolá všechny význačné židovské učence. Rabíni diskutují, přemýšlí, hádají se… Ortodoxní rabíni jsou přesvědčeni, že černá barva skutečně a objektivně existuje. Reformovaní argumentují, že černá barva je černá jenom nepřítomností barvy světlé….

Nakonec, po dvou měsících sporů, vydali učenci závazné stanovisko: ČERNÁ BARVA EXISTUJE!

Rabi to ihned slavnostně oznámil Kohnovi s Roubíčkem. Oba se ale poškrábali pod jarmulkou a …: "A poslyšte, rebe, existuje bílá barva?" Rabín si povzdechl a opět svolal učence. Po dalších dvou měsících vydala nejvyšší rada učenců závazné stanovisko: BÍLÁ BARVA EXISTUJE!

A rabín to opět slavnostně ohlašuje Kohnovi s Roubíčkem.

Kohn se vítězoslavně usměje a obrátí se na Roubíčka: "Tak vidí, Roubíček, že jsem jim prodal barevnou televizi!!!"