Matematika přesně popisuje Boží zákony. A matematicky se dá vyjádřit i vztah Boha a lidí:

Ježíš zemřel na kříži, aby spojil hříšného člověka s milujícím Bohem. Spojení značíme znaménkem plus, křížkem. Lidé se od Boha odtrhli a kříž je opět spojil.

Co Bůh dělá s našimi hříchy? Odčítá je. Pokud máme lítost nad hříchy, píše mínus hřích, to je odpustek, odpuštěno, smazáno. Když se něco odečte, už to není. A nikdy se z výsledku nedozvíme, co bylo odečteno. Stejné je to i s hříchy. Více už je nepřipomíná.

Co dělá Bůh s láskou? Násobí. Když mají rodiče jedno dítě, dávají mu celou svou lásku. Když mají druhé dítě, nezačnou milovat to první dítě méně, ale jejich láska se vynásobí dvěma a milují obě děti stejně velikou láskou. Bůh má celý svět svých dětí. A všechny miluje nekonečnou láskou. Čím více lidí máme ve svém srdci, tím více máme lásky, tím více milujeme. Když se na někoho usmějeme, on se usměje na několikanásobně více lidí, ti zase na další lidi a řada úsměvů stále roste a násobí se...

Co dělá Bůh s majetkem? Dělí. Co rozdělíme, co rozdáme, jen to si "naspoříme" do nebe, aneb "na tu vrchní knížku", jak říkávala jedna moudrá babička. To, co dáš, tě zahřeje, to, co si necháš, tě bude studit. Když někdo na něčem hmotném moc lpí a zároveň chce jít blíže k Bohu, Pán Bůh mu pomůže a s láskou člověka majetku zbaví :-) čili: sám ho rozdělí.

Nezapomeňme počítat s Bohem! A nepleťme si Boží znaménka ani Boží znamení.